Telenor totalentrepriser og nye anleggsteknikker

Kunde: Telenor
Spilletid: 01:22

Filmer om SAS Skandinavia, St Olavs hospital og microtrenching

For Telenor har vi gjort flere store videoprosjekter: 1) Totalentrepriser: Telenors salgsfordeler som totalentreprenør for turnkeyprosjekter blir presentert gjennom prestisjetunge referansekunder i Sverige, Norge og Danmark; SAS og St Olavs hospital. Undertekstet på engelsk, Brukes i markedsføringen av  Telenors tjenester som totalleverandør og integrator. 10 min på DVD og 1 min på internett (se til høyre), samt korte sekvenser som brukes fleksibelt i presentasjoner på møter og i kundebesøk. Telenor forteller at filmen hjelper med å kommunisere et komplekst budskap i et tøfft marked. 

2)  IKT på St Olavs hospital: Produsert FØR IKT-systemet var installert. Filmen viser ansatte, allmennheten og media hvordan det papirløse sykehuset ville bli med IKT fra Telenor. Se kortversjonen her!

3) Microtrenching: Nyttig info til kommunene om fordelene med en ny anleggsteknikk for mindre graving i veiene for tele- og bredbåndskabler. Se filmen her!

Tilbake til salg / markedsføring / reklame.

Du må slå på Javascript og ha Adobe Flash installert i din nettleser for å se denne videoen.