IKT på ST Olavs hospital

Kunde: Telenor
Spilletid: 01:55

Tidenes største nordiske helse-IT-prosjekt

Visjoner og forventninger på St Olavs hospital. Filmen visualiserer hvordan det nye papirløse sykehuset vil bli, og ble laget før IKT-systemet var på plass. Den brukes både av Helsebygg Midt-Norge for å informere allmennheten og media om hvordan det vil bli, og av Telenor og alle Telenors underleverandører for å markedsføre sine produkter og tjenester til andre selskaper og etater med behov for integrerte IKT-systemer. 12 min på DVD og 2 min på internett.

Tilbake til salg / markedsføring / reklame.