Overvåking av hjertet etter operasjon

Kunde: Cardiaccs AS
Spilletid: 00:00

Cardiaccs har utviklet en sensor som måler hjertets funksjon

Denne unike teknologien gir hjertekirurgen kontinuerlig informasjon etter kirurgi. Filmen forklarer Cardiaccs konsept for potensielle investorer, forskere og sykehus. Filmen ble laget i to versjoner på 1.23 hhv 5.45 minutter. Se den lange på www.cardiaccs.com

Tilbake til salg / markedsføring / reklame.