Flere aktive og sunne år

Kunde: Forskningsrådet
Spilletid: 00:00

Mer forskning for å møte eldrebølgen!

Forskningsrådet lanserte en ny stor satsing på forskning innen helse/omsorg, arbeidsliv, utdanning, velferdsteknologi og andre områder som trenger mer innsikt for at samfunnet skal klare å møte eldrebølgen i fremtiden. Vår film ble brukt ved åpningen om deres startkonferanse og i mange andre sammenhenger, for å vekke bevisstheten til presse, politikere, forskere, myndigheter og allmennheten.

Tilbake til opplysning / informasjon.