Velferdsteknologi i Vågå kommune

Kunde: Vågå kommune
Spilletid: 00:00

Lar eldre bo lenger i eget hjem

Vågå kommune har tatt i bruk velfredsteknologi som et supplement til de myke hendene. Her ser vi eksempler på hva dette innebærer. Det ble også laget en lengre versjon med mer informasjon for andre kommuner med flere, som er nysgjerrige på hvordan Vågå kommune har fått det til. Den lange versjonen kan du se her!

Tilbake til opplysning / informasjon.