Mitt liv med demens

Kunde: Nasjonalforeningen for folkehelsen
Spilletid: 00:00

Hvordan er det å få en demensdiagnose? Øyunn og Reidar deler sine tanker og følelser.

En film om hvordan man lever med demens, sett med øynene til den som selv er rammet. Både Øyunn og Reidar har fortsatt selvinnsikt og kan fortelle hvordan omgivelsene møter dem og hva de syns om det. Filmen på 28 minutter er produsert i samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Målgruppen er pårørende, helsepersonell og andre som har nytte av å forstå den som har fått en demenssykdom.

Vi laget også en 10 minutters film om Gretel, som kan sees også av personer med mid til moderat demens. Den kan du se her.

Tilbake til opplæring.