Ikke funksjonshemmet!

Kunde: Oslo Horse Show
Spilletid: 00:00

Pararyttere som får til det meste

Oslo Horse Show 2011: galakveld med noen av verdens beste pararyttere. De ble introdusert ved videofilmer på stporskjerm signert Bravissimo. Til tross for sine handicap mestrer de hest bedre enn du gjør! De er ikke funksjonshemmede personer, men mennesker med funksjonshindringer. Du kan se noen av dem her; Jens Lasse med CP, Angelika uten bein, og blinde Anne Cecilie (som er portrettert til høyre!)

Tilbake til opplysning / informasjon.