FLEXX - kollektivtrafikk

Kunde: Østfold Kollektivtrafikk/Omni Produksjon
Spilletid: 00:00

Østfold kollektivtrafikk introduserer nye bestillingstjenester og vi dele sine erfaringer med andre.

Østfold kollektivtrafikk ønsket en dokumentar/infofilm om sitt nye konsept for bestillingstjenester. Suzanne Schønkopf i Bravissimo ble innleid for manus og regi av produsenten OmniProduksjon. Vår gode forståelse for kundens ønsker og det faglige i kombinasjon med en meget effektiv produksjonsprosess ga kunden veldig mye film for pengene. Et komplisert innhold ble lettilgjengelig og fin foto og fiks redigering har gitt en veldig flott film. Filmen ble meget godt motatt både av oppdragsgiver og deres målgruppe; andre kommuner, transportselskaper og trafikkpolitiske interessegrupper, som gjennom filmen lar seg inspirere og ta del av erfaringene fra Østfold.

Tilbake til opplysning / informasjon.