Din hørsel - vår sak

Kunde: HLF
Spilletid: 01:38

For HLF har vi produsert en rekke filmer på en effektiv måte og derved har HLF fått mye for pengene.

HLF ønsker å samle alle sine frivilige, tillitsvalgte og ansatte om sine kjerneverdier. Vi laget en 10 min film som visualiserer hvordan hver enkelt kan omsette disse verdiene i praksis. Samtidig laget vi en 4 min film  om hva HLF gjør og står for, som brukes eksternt, og en trailer (som du ser i spilleren til høyre) som brukes på nett og korte møter. Og i tillegg laget vi en samling med "testimonials" fra mange pesoner i HLF om hvordan de tolker verdiene Engasjement, Kunnskap og Omsorg, som brukes på interne kurs og samlinger. Med effekltiv produksjon har de fått mye film for pengene! Du kan se "verdi"-filmen her.

Tilbake til opplæring.

Du må slå på Javascript og ha Adobe Flash installert i din nettleser for å se denne videoen.