Sikkerhet på anleggsplassen

Kunde: MEF
Spilletid: 01:04

Kurs for førere av anleggsmaskiner

Alle som kjører gravemaskiner, dumpere og andre maskiner på anlegg må lære om sikkerhet. MEF - Maskinentreprenørenes Forbund - vil sprite opp kursene sine og visualisere sikker adferd og holdninger. Sheriff Televisjon og Bravissimo har produsert 8 korte filmer for bruk i kursene. Bravissimo var ansvalig for manus, regi og opptaksplaner. Kursleder viser filmene i klasserommet som komplement til powerpointpresentasoner. Dette er "promo" for kurset, som brukes i innledningen.

Tilbake til opplæring.

Du må slå på Javascript og ha Adobe Flash installert i din nettleser for å se denne videoen.